Grotta

Grottan är en moderssymbol med arkaiska kvaliteter (till skillnad från en byggnad är den inte uppförd av människor/medvetandet); i drömmar kan symboliken hänsyfta till det omedvetnas mörker, livmoder och transformation.

Det är en plats där urmänniskan fann skydd, och det är också ett hem för BJÖRNEN. Men grottan har också alltid varit en andlig och helig plats, inte minst sedan människorna slutade bo i dem av praktiska skäl.

En djup grotta kan symbolisera vårt inres vindlingar, där vi är nära vårt “naturliga”, kanske feminina jag. Att ta sin tillflykt till en grotta och bli i dess ursprungliga tidlöshet kan symbolisera regression, moderliv, att åter vara ofödd, eller att bara fly från livets svårigheter. Att undersökande gå in i och utforska en grotta kan symbolisera sökandet efter mening med livet, något som leder till det omedvetnas mörker, kanske MONSTER, och möjligtvis ”skatten som är svår att finna”. – Att gå in i grottans mörker och sedan komma tillbaka ut till den yttre världen symboliserar återfödelse och är inte ovanligt inslag i initiationsritualer.

« Back to Glossary Index