Gul

Färgen är mer allmänt kopplad till solen, guld och upplysning. Gul kan aldrig bli mörk och har gudomliga kvaliteter. Inom alkemin betecknade gul det slutliga steget i processen.

På den negativa sidan hör färgen till förruttnelse och förgängelse – gulnande löv, gulnande papper, tänder, tånaglar; det sjukliga, “dåliga”, får en gulaktig färg. En gång i tiden signalerade gul flagga pestsmitta och färgen används ju än idag för att varna för smittrisk, radioaktiva ämnen, elektrisk spänning, och så vidare; det vill säga dödliga faror man inte ser. (Jämför Svavel.)

Slutligen är gul intuitionens färg i Jungs typologi (2020, s. 127).

« Back to Glossary Index