Gul

Gul

Gul förknippas med intuitionen, enligt Jungs typologi. FÄRGEN är mer allmänt förknippad med SOLEN, GULD och upplysning. Gul kan aldrig bli mörk och har gudomliga kvaliteter. Inom alkemin betecknade gul det slutliga steget i processen.

Comments are closed.