Guld

Guld är ett uttryck för det eviga, oförstörbara, odödliga. Det är en maskulin metall förknippad med SOLEN, liksom SILVER är en feminin metall förknippad med MÅNEN. Guldets ljus och solglans gör den kopplad till medvetenhet och upplysning.

Denna ädla, vackra metall symboliserar det högsta, bästa, fulländade. Alkemisten Michael Maier beskrev guldet som ”strålande lera som stöpts om till den vackraste substansen, vari solens strålar samlats och skiner fram.” (CW 9i, par. 418.) Enligt honom uppstår guldet ur SOLENS opus circulatorium (vilket psykologiskt skulle kunna tolkas som att en god relation till Självet uppnås genom individuationsprocessen; se även CIRKEL.) Alkemisters strävan efter att göra guld var en omskrivning för det andliga målet, inte att bokstavligt talat göra metallen guld. Aurum nostrum non est aurum vulgi, som de sa – “Vårt guld är inte vanligt guld.”

I drömmar behöver guld inte indikera ”det högsta”, men vanligtvis något av låt säga högre psykologiskt värde.

« Back to Glossary Index