Hall

Hallen är den del av huset vi är beredda att släppa in främlingar i; där vi tar emot gäster, och där vi klär på oss ytterkläder för att lämna vår privata sfär. Både värden och gästen klär om i hallen och genomgår en transformation mellan det privata och det publika. Hallen mer än något annat rum symboliserar på så vis vårt mer publika jag, den avsiktliga växlingen mellan det publika och det privata, om HUSET i sin helhet symboliserar vårt själv.

« Back to Glossary Index