Hand

Handen kan symbolisera medveten vilja och mänsklig utveckling, för det är med händerna vi fysiskt formar ting och påverkar världen omkring oss, men den hjälper oss också att kommunicera med andra (vilket förutsätter medvetenhet). Att OFFRA sin hand är en symbol för att ge upp jagets makt. (Jämför FINGER.)

Med våra händer har vi kontakt med verkligheten och våra medmänniskor; vi kan greppa verkligheten, skaka hand med andra, och så vidare. Uttryck som ”bättre en fågel i handen än tio i skogen” illustrerar detta; att vara ”handfallen” innebär att man är oförmögen och rådvill. Att ”peka med hela handen” uttrycker dominans; att ta emot någon med varm hand är välkomnande, men att få kalla handen innebär avvisande. Det finns mängder med uttryck som illustrerar hur vi symboliskt tänker om våra händer.

« Back to Glossary Index