Hängning

Hängning kan representera “ett negativt gudomliggörande” av offret (von Franz och Boa 1994, s. 148). Man hängs upp, förlorar kontakten med marken, blir förandligad men tvingas lämna sin mänsklighet. Både Jesus och Oden hängdes respektive hängde sig själv, med denna undermening. Man förs över till evigheten medan den mänskliga verkligheten försvinner.

« Back to Glossary Index