Hår

Som de flesta symboler har håret många olika betydelser beroende på sammanhang.

Enligt biblisk historia kopplas det hår som växer ut ur huvudet till själen; på den tiden bar både män och kvinnor långt och välvårdat hår. Det är ett slags materialiserande av själen och därmed ett uttryck för inre styrka. Att få håret avklippt var därför förnedrande och förminskande. Vid sorg och förtvivlan klippte man i många kulturer av sitt hår. Samtidigt är den hårlöse liksom nyfödd, en association som återkommer i religiösa och mytologiska sammanhang. Ett ovårdat hår ger uttryck för ovårdad själ och förvirring.

Makt och styrka
Det är en universell tro att hår (inklusive skägg) är förbundet med makt eller mana; att klippa håret eller skägget implicerar att man förlorar sin styrka.

Livskraft och virilitet

Till håret hör också med livskraft och vitalitet. Det finns eller har funnits mycket vidskeplighet kring hår, och möjligen är många barns motstånd till att klippa sig en glimt av dessa arketypiska föreställningar. (Att klippa naglarna brukar inte framkalla oro, som jämförelse.)

Till nämnda associationer hör också virilitet. Mycket hår, skägg, och så vidare, anses världen över vara ett tecken på virilitet, och förlust av håret ses som en förlust av detsamma. (Berättelsen om Samson är väl den mest kända på detta tema.) Därför kan hårklippning eller rakning associeras med kastration. Den som väljer celibatet kastrerar sig symboliskt, vilket illustreras av att munkar världen över är hårlösa på HUVUDET. (Se dock nedan, rörande flintskallighet, som också är relevant för munkar.)

Flintskallig
Att vara flintskallig i en dröm kan alltså ha med förlust av virilitet etcetera att göra, att vi förlorat eller är rädda att förlora det; men det kan även betyda början på något nytt – människobarn föds ju utan hår. (Se nedan.)

Flintskallighet förknippas också med ålderdom och sjukdom, och förlust av hår kan även antyda förlust av hälsa eller ungdom.

Förnyelse
Symbolen att klippa och raka sig ligger nära skalpering och hudflängning, och blir på så vis kopplat till transformation och förnyelse (likt ORMEN som byter skinn; jämför FLÅENDE och SKALPERING). Att klippas eller rakas är vanligt i samband med initiation. I mer vardagligt sammanhang kanske man går till frisören om man vill manifestera en ny identitet. Att få sitt huvud rakat är ofta en del av invigningsriter till ett religiöst eller mystiskt sammanhang. Den hårlöse påminner oss om den nyfödde, som kommer ren och oskuldsfull till världen; med andra ord kan flintskallighet antyda pånyttfödelse. En vanlig del av det universella motivet att hjälten slukas av ett MONSTER, är att denne är utan hår när han tar sig ut igen (eftersom det var så hett i magen, jämför KÄRL). Jämför det spridda tonsurbruket bland munkar världen över.

Djuriskhet
Att vara väldigt hårig på kroppen kan symbolisera att djuret inom människan är framträdande; håret är en produkt av kroppen. Till exempel var Merlin enligt vissa versioner av berättelsen mycket hårig, så pass att de som var närvarande vid hans födsel blev förfärade.

Att raka sig symboliserar i detta sammanhang att avsäga sig sin djuriskhet. Det kan också ha en renande kvalitet. En man som länge levt i vildmarken är antagligen långhårig och skäggig. När han inträder i civilisationen BADAR han säkert, klipper och rakar sig och blir som en ny människa.

Persona och identitet
Eftersom håret är en del av KROPPEN vi kan forma, används frisyren som ett sätt att spegla vår personlighet, eller mer exakt persona. Håret och frisyren blir en del av vår identitet och bärs kanske med viss stolthet. Om man vill frånta någon dess identitet rakar man därför bort hans eller hennes hår, eller ser till att det hålls mycket kort (fångar och soldater, till exempel).

Att klippa sig eller ändra sin frisyr är ett uttryck för förnyelse eller förändring. (Se nedan och FRISÖR samt jämför KLÄDER.) I drömmar kan man upptäcka att man har en annan frisyr än i verkligheten, vilket kan uttrycka att man inte är den eller sådan man trodde.

Frihet och erotik
Långt hår symboliserar frihet, hos germanerna var det den fribornes tecken. Slavar och dömda klipptes. Denna association lever kvar i vår tid, där nittonhundratalets ungdomskulturer som ville markera avståndstagande från borgerlighet och överhet präglades av långt hår.

Det långa, fallande håret är förknippat med sexualitet, i synnerhet för kvinnor. Förr bar kvinnor nästan alltid huvudduk eller uppsatt hår till vardags, och det utsläppta håret associerades med frihet och erotik. Att smeka eller varsamt röra någons hår är uttryck för tillgivenhet och sensualitet.

Tankar och visdom
Eftersom håret växer ut ur huvudet ses det ibland som en manifestation av (omedvetna) tankar och insikter. Det gamla geniet har långt, oregerligt hår som en illustration av dennes tygellösa tankevärd, medan den unge soldaten som inte förväntas spekulera har kort, välansat hår. Som en följd av detta blir skägget en symbol för visdom – en ung pojke som saknar livserfarenhet saknar ju också skäggväxt.

Vårt omedvetna influerar vår omgivning mer än våra medvetna tankar; håret som uttryck för våra omedvetna tankar och fantasier erhåller därför en andlig, kanske magisk, kvalitet.

Vårt omedvetna influerar vår omgivning mer än våra medvetna tankar; håret som uttryck för våra omedvetna tankar och fantasier erhåller därför en andlig, kanske magisk, kvalitet. Skägg blir ”hår som strömmar ur munnen”, det symboliska, omedvetna ”håret” som flödar ut i form av ord. (von Franz 2002, s. 19.)

(von Franz 2002, s. 19.)

I enlighet med håret som bild för ens tankar symboliserar aktiviteten att TVÄTTA sitt hår i en dröm att man byter inställning, filosofi eller motsvarande, enligt Sparks (Speaking of Jung, ep. 28).

« Back to Glossary Index