Hare, Kanin

Haren och kaninen (som är praktiskt taget synonyma som symboler) är över hela världen förknippad med fruktbarhet och med månen; med fantasi, intuition, lekfullhet, kärlek, sexualitet. Som ett litet ”harhjärtat” måndjur står haren i motsatsförhållande till den store, farlige BJÖRNEN (som ju också är ett måndjur). Det är Afrodites djur och återkommer i dionysiska riter. Men haren förekommer också i andliga sammanhang, som då Buddha i harens gestalt offrade sig själv genom att hoppa in i elden.

« Back to Glossary Index