Häst

Hästen är ett vanligt förekommande DJUR i drömmar, även för den majoritet människor som saknar verklig kontakt med detta kraftfulla och mycket symbolladdade djur. Den har i stora stycken likartat symbolvärde som hunden, ett tämjt djur (instinkt) som hjälper en; men hästens symbolik har i högre grad än hunden ett innehåll av ”arbete”; energi som kan få sitt utlopp i arbete.

Livskraft
Först och främst är hästen en vacker symbol för vår vitalitet och livskraft, i ”lägre” form våra instinkter. Den är tämjd av människan men ännu stark nog att själv välja väg, om den så skulle vilja. Kraft och energi har varit så starkt förknippad med hästen att vi än idag mäter effekt i hästkrafter. I drömmar kan stegrande eller skenande hästar antyda att den energi hästen representerar är otyglad eller omedveten.

Ryttare
Ryttaren på sin häst är kanske den främsta bilden av den civiliserade människan som kontrollerar sitt instinktiva jag; en människa som är ett med sig själv, som har en hälsosam kontakt med sin libido och kan utnytta dess energi för nå sina mål.

Kroppen och modern
Människans ”substruktur” är KROPPEN – ett DJUR – som hon så att säga höjer sig över. Enligt von Franz i Katten i saga och verklighet är det vanligt att drömmar om skadade eller sjuka hästar hänvisar mot besvär med den fysiska kroppen (s. 80).

Från det kroppsliga och fysiska, men omedvetna, är steget inte långt till modersbilden; hästen och modern är symboliskt knutna till varandra (liksom trädet). (CW 16, par. 347.)

Synsk hjälpare
Liksom HUNDEN är hästen människans kloka hjälpare, till skillnad från vilda djur och lägre stående djur. Skillnaden mellan hästen som symbol för instinkter, och många andra djur, är att hästen i högre grad symboliserar instinkternas positiva potential.

Liksom hunden anses hästen vara synsk, den ser sådant som är osynligt för människor och den hittar alltid vägen hem, och så vidare. Det gör att hästen liksom hunden kan vara en bild för vår intuition, kanske vårt omedvetna över huvud taget.

Själaledsagare
Denna stigfinnare är en själaledsagare som bär människan till andra världar, en så kallad psykopomp. De döda tas till Valhall av rytarinnorna, valkyrierna. Det finns bildstenar som visar hur den döde hövdingen leds på en häst till Odens sal. När Hermod ombeds ta sig till underjorden för att om möjligt hämta Balder, måste han rida på Odens Sleipner häst för att nå dödens rike. Oden själv var en shaman som red mellan världar, och för just shamaner var hästen en typisk hjälpare till andra sidan. Denna föreställning kan ligga bakom tanken på bevingade hästar, som pegaser.

Död
Hästen kan alltså resa mellan världar och är ibland en symbol för döden; den har ibland kallats “dödens träd” och var i Norden förknippad med Yggdrasil. Oden var en dödsgud och red på den åttafotade hästen Sleipner. Hästar som offrades åt Oden HÄNGDES i träd, liksom Oden själv offrat sig hängande i ett träd. I samtida människors drömmar och visioner förekommer hästen som ett förebud om döden.

Vind
Odens vilda ritt rullade fram som en storm över himlen och längs marken, och VINDEN är också ett av hästens många attribut; kentauren var även ett “vind-väsen”.

Sexualitet
Hästen som ett uttryck för kraft och instinkt har fört symbolen nära sexualitet och djävulen. Det finns myter och sagor om både Loke och djävulen som berättar att de som ston parade sig och fick avkommor. “Hingst” används på flera språk för att beteckna en särskilt potent kvinnokarl.

Hov och hästsko
Kanske är det ljudet av galoppen som gjort att hästen också är förknippad med åska och blixtrar, och liksom åskan befruktar marken har hoven som “markens åska” en fallisk kvalitet (jämför FOT); egenskaper som överförts till hästskon, som betraktats som magisk i egen rätt, då den ger tur, kan avvärja ondska och så vidare.

« Back to Glossary Index