Hem

« Back to Glossary Index

Drömmar som utspelar sig i ens hem har ofta med ens liv som helhet att göra, men kanske framför allt ens privatliv – den man för närvarande är, och/eller där man är i livet just nu; låt säga ”helhetssituation”. Om någon försöker ta sig in i ens hem kan det vara ett uttryck för att något inom en vill integreras i denna helhet; om man bjuder hem någon inbjuder man något till sitt liv, etcetera. (Se även HUS.)

« Back to Glossary Index