Hinder

Att ta sig över eller genom hinder på en resa är ett arketypiskt tema som återkommer i drömmar. “Myterna berättar om själens farofyllda resa, med hinder som måste övervinnas.” (Campbell 2008, s. 316.) I shamanistiska resor förekommer vanligtvis olika typer av hinder. I initiationsriter är det något mer eller mindre svårt hinder som initianden måste ta sig förbi.

I vårt inre liv finns det alla tänkbara svårigheter som måste övervinnas om man vill bredda ens medvetande, vilket inte sällan illustreras av hinder i våra drömmar.

« Back to Glossary Index