Hiss

Med hissen åker vi upp och ned i en byggnad, med hjälp av ett maskineri vi inte kan påverka; det är också det enda en hiss gör (till skillnad från exempelvis en helikopter). Den har en mycket begränsad, förutsägbar funktion. Samtidigt är hissen läskig – för vad händer om den inte åker upp eller ner, det vill säga fastnar? Då är vi fast i det lilla fönsterlösa rummet utan möjligheter att påverka situationen. Vanligtvis ser vi inte heller var vi åker, vi är liksom blinda i det lilla rummet och hamnar på olika nivåer.

Upp och ned är en stark symbol som återkommer i drömmar. Se HJUL, HÖJD och TRAPPA. Det kan hänsyfta på ”livets upp- och nedgångar”, hur man kan känna sig både uppåt och nedåt, etcetera.

”Högt uppe” kan ha positiv innebörd – vi tänker oss högre lön, komma upp sig, hög ställning, upplysning och så vidare – som kan vara drömmens avsikt. Men ofta har det negativ genklang; det kan innebära att vi är ”uppe i huvudet”, lämnar vår naturliga miljö genom att trycka på en knapp och åka upp i en maskin i vad som sannolikt inte är vårt eget HUS (i jämförelse med att exempelvis KLÄTTRA upp i ett TRÄD eller vandra upp i BERGEN.)

« Back to Glossary Index