Hjärta

Hjärtat är människans centrum, hennes kärna, som pumpar det livgivande BLODET runt om i KROPPEN. Om hjärtat slutar slå dör hon. Det är en symbol för själva livet.

Känslor
Hjärtat är också centrum för våra känslor eller ”emotiva tankar” (och på så vis i högre utsträckning än HUVUDET kopplat till det omedvetna). Det är som bekant starkt kopplat till kärlek, och en symbol för kärlek. Sorg kan få hjärtat att brista.

Det sanna jaget
Den som har ett stort hjärta är god och omtänksam; den som har hjärtat på rätta ställe vet vad som är rätt och fel. Mod, kärlek, empati är känslor vi förknippar med hjärtat. Rickard I:s framgångar som härförare gav honom tillnamnet Lejonhjärta.

Men en person som är elak och inte bryr sig om sina medmänniskor kallas för hjärtlös; den onde riddaren i Mio, min mio har ett hjärta av sten, och så vidare. Hjärtat är således en symbol för människans verkliga personlighet. Det är väl därför Anubis väger hennes hjärta när hon dött för att bedöma hennes sanna jag. – Engelsmännen säger the heart of the matter för att beteckna det mest centrala av något.

Själ och kärna
Som människans centrum är hjärtat symbol för den vi verkligen är och för vår själ. Om “hjärtat inte är med” kan vi studera vad som helst hur länge som helst, men det gör ingen nytta, vi lär oss ingenting. Men om det kommer inifrån, om man verkligen lär sig något, kan det utan och innan, säger engelsmännen att vi lärt oss by heart, med hjärtat.

På riktigt
Tankar i huvudet är flyktiga och kommer och går likt FÅGLAR, men om vi bär något i hjärtat är det verkligen en del av oss själva och kan inte fly. Man måste känna för att verkligen lära sig något, erfara något – hjärtat måste vara med. Annars är det inte verkligt, på riktigt. Om det ”kommer från hjärtat” är det helt ärligt.

Kroppen
Generellt sett har kroppen under hjärtat med instinkter att göra, och kroppen över hjärtat med det medvetna jaget och möjligen dess komplex.

Hetta
Hjärtat och blodet anses vara hett och ligger symboliskt nära ELD.

« Back to Glossary Index