Hjort

« Back to Glossary Index

Hjorten är en psykopomp, en ledsagare till förvandling, en BRO till det omedvetna, till nya kunskaper och upptäckter; annorlunda uttryckt för själen. Beroende på drömmarens attityd kan hjorten vara en symbol för ljus och föryngring, men den kan också vara en negativ symbol – den kan leda drömmaren VILSE eller uppträda hotfullt. Hjorten brölar och blir aggressiv inför parning, och är en utpräglat maskulin symbol.

Förnyelse
Hjorten fäller sina trädlika HORN efter parning, bara för att låta dem växa ut igen. Det finns en legend som berättar att hjorten sväljer en ORM, spottar ut giftet, kastar av sina horn och låter nya växa ut. Ormen är ju också en symbol för återfödelse. Hjorten lär kasta av sina horn vid vattendrag och enligt andra legender kan den också få källor att springa upp ur marken.

Helhet
Hjorten avbildas ibland med en cirkel och ett kors mellan hornen, som en symbol för återfödelse och helhet. Eftersom den kan förnya sig själv är den en allegorisk bild för Kristus. Även Mercurius avbildas som en hjort och kallas ibland för “den flyende hjorten” (cervus fugitivus) eftersom den är undanglidande och svårfångad som kvicksilver; med karaktäristisk dubbelbetydelse var en flyende hjorten samtidigt de vises sten, lapis.

Döden och spöken
Bilden av hjorten som förvandlas och återföds innehåller också döden som symbol. Till exempel ansågs hjorten helt enkelt kunna leda till döden, men den är också förknippad med SPÖKEN och återfödelsefester.

Psykopomp
Den keltiska guden Cernunnos hade hjorthorn på huvudet och rådde över växtlighet och död, men också över kommunikation med andra världar och lär ha lett de döda hinsides. Även om dessa attribut till stora delar är spekulationer, för blott lite är känt om denne gud, så följer de den arketypiska bilden av hjorten som psykopomp.

Kärlek och sexualitet
Enligt germanska legender är hjorten förknippad med kärlek och har en stark erotisk kvalitet. I vissa germanska lekar och ceremonier klädde sig deltagarna som hjortar och hindar för att sedan bete sig sexuellt utagerande.

Allt ovanstående ger att hjorten “är en bärare av Självets arketyp och individuationens princip.” (Jung och von Franz 1988, s. 260.)

« Back to Glossary Index