Höger och vänster

Höger representerar som regel den medvetna, ordnade sidan, den sidan man behärskar; i ritualer och liknande uttryck det ”korrekta”, rentav goda. Vänster är “den andra sidan”, ofta det omedvetnas sida eller skuggsidan. Det latinska ordet sinister betyder både ”vänster” och ”dåligt”. (Se även TVÅ.) I västerländska kulturer är stolen till höger om värden hedersplats, Kristus sitter på Guds högra sida, etcetera.

I drömmar ska höger och vänster givetvis inte tolkas värderande, utan en väg till vänster kan leda in på äventyret, till mysteriet, skatten som är svår att hitta, och så vidare – det kan vara en nödvändighet att välja vänster. Denna sida är också närmare hjärtat och vårt känsloliv, våra mer omedvetna och kanske fruktsamma jag. Uttrycket ”den högra handen vet inte vad den vänstra gör” illustrerar att vi inte alltid är medvetna om ”det andra” inom oss. (Jämför Matteus 6:3.)

Det finns en “anmärkningsvärd överensstämmelse” världen över, att det högra är något gott, medvetet, aktivt, till och med heligt, och det vänstra ont, omedvetet, passivt och oheligt (Stevens 1997, s. 329). Höger har också förknippats med det maskulina, rationella, medvetna och vänster med det feminina, emotionella och omedvetna (mörker); man kan jämföra höger och vänster med yang respektive yin. (Observera dock att för en vänsterhänt person kan vänsterhanden representera medvetandet.) (Jämför ”Cirkulering” under CIRKEL.)

« Back to Glossary Index