Homosexualitet

I synnerhet homosexuella män emottar inte sällan projektionen av frihet och gränsöverskridande, vilket kan ge drömbilden en ”merkurial” anstrykning; en homosexuell person i en heterosexuell persons drömmar besitter en avgjord skuggkvalitet, och som alltid är det en bra idé att börja kontemplera ens associationer till den personen. (Se även ANDROGYNITET.)

« Back to Glossary Index