Homosexualitet

« Back to Glossary Index

I synnerhet homosexuella män emottar inte sällan projektionen av frihet och gränsöverskridande, vilket kan ge drömbilden en ”merkurial” anstrykning; ofta bär en homosexeull person i en heterosexuell persons drömmar en avgjord skuggkvalitet. (Se även ANDROGYNITET.)

« Back to Glossary Index