Höna

Höns är dumma fåglar som är svåra att känna någon större respekt för. De beter sig blint, kacklar vilt, får lätt panik, kan vara svåra att fånga in och dyker gärna upp där de inte ska. Jung påpekar, visserligen i ett visst sammanhang, att de är en ”utmärkt liknelse för fragmenterade tendenser som blivit bortträngda”. (1995a, s. 109.)

I mer mystiska sammanhang sätts hönan framförallt i samband med ÄGGET, och blir således en bärare av denna symbolik. Det är säkert orsaken till att hon betraktats som Hermes-Mercurius fågel.

Djur med vingar är regelmässigt uttryck för ande, men vissa, som höns, är ännu jordbundna och således ur detta perspektiv ”i behov av förbättring”. (CW 11, par. 361.)

« Back to Glossary Index