Honung

Honung produceras på ett intelligent, kollektivt sätt av bin; en naturprodukt framställd av naturen. Men ändå kräver det ett visst hantverk av människan för att använda honung, och kan symbolisera ett samarbete mellan eller en syntes av det omedvetnas och det medvetnas processer.

Karaktäristiskt för honung är dess sötma, något som tenderar att ha ett positivt värde. Den han hänvisa mot ”segerns sötma” i betydelsen att uppnå ett mål. Honung anses ha helande aspekter, inte minst men inte uteslutande av de gamla alkemisterna, som kallade honung ”jordens sötma” (som även kunde bli till gift). För alkemisterna var honung inte bara renande utan också ett ”koagulerande”, andens förvandling till kropp. Vidare användes honung för konservering, och således tilldragit sig tillhörande associationer, såsom odödlighet. Det finns även ett anslag av återfödelse i honungen, eftersom bin föds i celler och äter sig genom honungen för att därpå bli ett bi som ingår i ett kollektivt sammanhang.

« Back to Glossary Index