Horoskop

STJÄRNORNAS rotation kring jorden avgör människors öden. Huvudsyftet med horoskopet är enligt Jung att ge en bild av den ”psykiska konstitutionen”, att visa den ”ursprungliga och grundläggande karaktärsbeskaffenheten”, det vill säga det individuella psyket. (CW 9ii, par. 212.)

« Back to Glossary Index