Hotell

Hotellet är en publik plats med någorlunda privata och temporära utrymmen, dit folk kommer och går. Vi förknippar hotell med RESA och hotell kan ibland symbolisera övergång från den ena situationen till den andra, platsen vi tillfälligtvis befinner oss på (en mer temporär förändring än att flytta från ett hus till ett annat).

Ett hotellrum indikerar ett tillfälligt och opersonligt boende, där inte bara andra bott alldeles innan och kommer att flytta in så fort vi lämnat det, utan även där främlingar (personal) i princip kan komma och gå under tiden. Man passerar i viss mening ett hotellrum, man stannar inte för att låta ens rötter växa ned i ”hemmet”. Det är helt enkelt ett temporärt, opersonligt hem. I drömmar kan det exempelvis illustrera en tillfällig situation man befinner sig i, eller en inre plats man inte riktigt tillhör.

« Back to Glossary Index