Hud

Huden fungerar som ett skydd och en avgränsning för vår kropp; genom detta organ sker nödvändigt utbyte av luft och värme. Genom huden berör vi omvärlden, och omvärlden berör oss; utan hud saknar vi skydd å ena sidan, och möjlighet till beröring å andra. Det är på sätt och vis vår inre klädnad och när vi vill förändras kan vi få fantasier och drömmar om att ömsa skinn.

« Back to Glossary Index