Hummer

« Back to Glossary Index

Hummern är ett uråldrigt vattenlevande djur som klarar sig på land, det vill säga något djupt omedvetet som vi kan få kontakt med. Den är ett slags ”ursprunglig livskraft” som karaktäriseras av klor för angrepp och pansar för skydd. Samtidigt kan humrar och andra kräftdjur bära tusentals ömtåliga ägg under sitt pansar.

« Back to Glossary Index