Hus

Den kanske vanligaste tolkningen av huset är att det symboliserar drömmaren själv, eller vederbörandes ”psykologiska struktur” – vår psykologiska helhet (inklusive det omedvetna). Ett hus i en dröm kan spegla den boendes personlighet. (Jämför HEM.) Ett vanligt tema är att drömmaren utforskar huset och upptäcker att det finns fler rum än denne trodde, och så vidare; antagligen en illustration av vårt inre som vi aldrig kan utforska helt och hållet och som alltid kan överraska oss med nya ”rum”. De överraskande motiven kan vara bortträngt material (se RUM, FÖRBJUDET), nytt innehåll vi inte kände till, ett omedvetet komplex, på ett eller annat sätt ärvt eller arketypiskt innehåll; en positiv sida av oss själva vi inte kände till, ett spirande intresse som närmar sig medvetandet, och så vidare.

Hus avslöjar liksom PLATSER i allmänhet och SÄLLSKAP vilken ”situation” i livet vi befinner oss i, vilket innehåll vi står under inflytande av och/eller vilken del av livet eller personligheten som speglas i drömmen.

Levande och livgivande
Det kan underlätta förståelse för huset i våra drömmar om vi inte ser det som ett dött objekt, utan någonting levande och dynamiskt. Huset är en helig plats; det har spekulerats i att hus ursprunglingen uppfördes för att skydda ELDEN; det vill säga, vårt varma, livsnödvändiga centrum. När man tolkar en dröm är det bra att ”känna in” platsen, att här få en känsla för huset som aktuell dynamik.

Själsliga och intellektuella boning
Hus är mer specifikt en bild av vår själsliga och intellektuella situation just nu, i hög utsträckning uppfört av vår personliga historia (givet att det är ett boningshus) – strängt taget vårt för det mesta omedvetna själshus. Drömmen visar vad som pågår i denna inre situation just nu. (Se ”Situation” nedan.)

Huset har i alla tider haft den positiva funktionen att den avgränsar oss från den farliga omvärlden – inne är det ljust, varmt och tryggt. Denna konstruktion har alltid ett viss kulturellt och kollektivt uttryck. Symboliskt sett kan den negativa sidan av detta vara att vi är låsta i den situation som huset beskriver i drömmen; för att bli öppna för nya (andliga och intellektuella) intryck kanske vi måste lämna vårt hus, åtminstone tillfälligtvis.

Vår kroppsliga boning
Huset fungerar som ett slags yttre hud, ”den tredje huden” (då KLÄDERNA är den andra) – vår ”huskropp”. Väggarna skyddar det inre från det yttre, med dörren kan vi släppa in andra, och med fönstren kan vi se ut som vore det våra ÖGON; de erbjuder öppningar mot omvärlden. Detta vårt jag kan vara öppet eller slutet mot omvärlden, vilket drömmar ibland illustrerar.

Typer av hus
För att kunna göra sig några bedömningar om husets betydelse i drömmar måste vi veta mer om det. Är det ett främmande hus i skogen beskriver det nog en del av oss själva som vi är omedvetna om; är det vårt barndomshem kan drömmen behandla den ”föräldradynamik” vi bär med oss, eller föräldrakomplex; är det ens egna hem kan drömmen illustrera ett aktuellt problem som har med privatlivet att göra. Dessutom, är huset i bra eller dåligt skick, är det ett skjul eller en villa, mörkt eller ljust, etcetera.

Framsida och baksida
Husets framsida representerar den sida vi vill visa upp för andra, och den sida vi kanske är medveten om, medan baksidan kan representera mer okända, gömda, bortträngda, hemliga eller mer omedvetna sidor av oss själva – det som kommer bakifrån (från det omedvetna). (Jämför BAKGÅRD.) Den kan vara så i drömmar att framsidan är det vi presenterar för andra, och baksidan den mer ”verkliga” jaget.

Våningsplan
Generellt uttrycker källaren vårt omedvetna (kanske mörkare, mer instinktiva delar), bottenvåning måhända jordnära aspekter, övervåningen kan ligga närmare medvetandet och vinden återigen vårt omedvetna, men kanske på ett mer intuitivt plan.

Husets rum
Om man drömmer att man är i ett hus gör man klokt i att särskilt notera vilket rum drömmen utspelar sig i. Man måste utgå ifrån att olika rum har skilda betydelser: KÖKET är en plats för transformation; VARDAGSRUMMET för sociala, mer medvetna aktiviteter; SOVRUMMET kan vara förknippat med sexualitet eller med mötet med det omedvetna (sömn); BADRUMMET betraktas som privat, en plats där vi renar oss, och så vidare. (Se respektive rum.)

Inkräktare
Den vanliga drömmen att någon eller några försöker ta sig in i ens hus betyder antagligen att en skuggaspekt eller motsvarande innehåll försöker “få tillgång till den medvetna personligheten för att främja helheten” (Stevens 1997, s. 227). (Jämför JAGAD.)

Hus som situation
Huset kan också vara en situation i livet – att vara i ett hus kan ses som att befinna sig i en situation, och drömmaren behöver förstå vilken situation drömmen beskriver. Det kan vara en pågående psykologisk situation eller förändring. Till exempel, om man genomgår en hälsosam förändring kan man drömma att man köper ett nytt, vackert hus; eller om man är oförmögen att ändra en olycklig psykologisk situation kanske man drömmer att ens hus förfaller; men en byggnad som börjar bli förfallen kan också indikera att en förändring satts igång i ens inre – en psykologisk struktur är på väg ett bytas ut; pågår ett inre förnyelsearbete kan man drömma om renovering; är man i händerna på omedvetna affekter kanske man drömmer att huset brinner; om ett komplex aktiverats under dagen kan man drömma att man befinner sig i ett visst, möjligen obehagligt hus under natten, som en illustration på den uppkomna, psykologiska situationen.

Riva och rasa
Byggnader som rivs i drömmar kan illustrera ett stelnat tillstånd (eller ”koagulerat” för att tala med alkemisterna) som bryts ned för att extrahera det värdefulla. Till exempel kan ens libido vara uppbundet i föräldrakomplex eller föräldramyten; rivs föräldrahemmet i drömmen skulle det kunna uttrycka hur det förstelnade tillståndet bryts upp och frigör drömmarens egen energi. (Föräldrahemmet är säkert ett uttryck för föräldrakomplexet i drömmar.)

Våra vanor och vår historia
Hus kan också representera våra vanemässiga attityder, hur vi tenderar att leva våra liv. Om vi är i ett hus som är trist och oinspirerande skulle det exempelvis kunna vara en reflektion av hur vi tenderar att se på vårt liv, eller framleva vårt liv. Huset är skapat av människor och representerar vår vardag och vår individuella historia; sistnämnda i synnerhet om det gäller barndomshemmet förstås. (Detta i motsats till TRÄD, som illustrerar vår autonoma, omedvetna utvecklingsprocess.)

Hus som kärl och härd
I drömmar sker ibland en förändring i ett hus, kanske ett hus vi besöker. Symboliskt sett blir huset ett KÄRL för transformation. Liksom kärlet kan huset vara ett uttryck för Självet, totaliteten – “det hela”. En annan feminin association är hus-härd-Hestia, det vill säga huset kan i sig symbolisera en exempelvis moderlig kvalitet eller det annars frånvarande feminina, etcetera.

Den jungianska analytikern Barbarah Hanna berättar att hon ofta drömde om det gamla, elisabetanska hus som hennes gudmor hade bott i, och tillfogar att ”Jung alltid såg det som Självets hus”. (2001, s. 55.)

Hus som ens inre
Huset i drömmen kan vara en illustration av ens inre, och därför är det värt att observera hur det står till med huset: Är det luftigt och lyxigt, eller mörkt och skräpigt, välmöblerat eller trångt, är dörrar låsta, persienner fördragna, och så vidare.

Mot slutet av sitt samarbete med Freud drömde Jung att han utforskade ett hus, och gick ned till bottenvåningen, och sedan ned i källaren där han hittade en lucka till ytterligare en lägre nivå. Ju längre ned i huset han gick, desto äldre var rummen och till slut var han i ett grottrum under huset. Han tolkade detta som att husets våningar speglade psykets nivåer, och detta gav honom en vink om det han senare skulle kalla det kollektivt omedvetna.

« Back to Glossary Index