Huvudbonad

Hatten på huvudet täcker så att säga hela personligheten, liksom ett tak. Om man bär en huvudbonad i en dröm kan dess symbolvärde avse en generell attityd, men också spegla hur andra ser på en (förmodligen kompensatoriskt uttryckt i förhållande till man ser sig själv). Huvudbonaden kan vara ett uttryck för den allmänna idén som förenar många små under sig. I Tyskland säger man ”att samla allt under en hatt”. Att drömma att man tar på sig en främmande hatt kan antyda att man antagit en främmande idé som man är under inflytande av.

Identitet
Hatten är ett kraftfullt uttryck för hur man vill bli identifierad av andra, och hur vi identifierar oss själva. Med magiskt tänkande kan man säga att man blir det man bär på huvudet. Kronan gör bäraren till kung; fjädrar i håret gör shamanen andlig; baskern låter förstå att man är konstnär; clownen meddelar att han inte ska tas på allvar med sin tokiga hatt; när polisen eller officeren sätter sin keps på huvudet kliver han in i rollen som en dödligt allvarlig yrkesperson. Exemplen är förstås oändliga på att hatten symboliserar övergripande identitet (som kan vara valbar men inte desto mindre omedveten).

Persona
Notera att man tar på sig hatten när man går ut bland andra människor; polisen har inte sin hatt på sig hemma, indianen bär knappast fjärdeskruden i sitt tält, clowner bär endast sina larviga hattar när de uppträder, etcetera – och ingen nämnd person skulle bära den andres huvudbonad bland folk! Så hatten representerar hur vi vill att andra ser oss.

Vördnad och hierarki
Att ta av sig hatten är ett tecken på vördnad. Man gör sig kortare och mindre betydelsefull. På motsvarande vis bär man allt mer sällan hatt i samtiden, kanske för att distansera sig från traditionella maktstrukturer som fallit ur tiden.

Praktisk användning
Vid sidan av huvudbonadens psykologiska och symboliska aspekter, som vi här främst diskuterat, kan man även utgå från dess praktiska användning i verkligheten – de används nämligen för att skydda mot något. Den bredbrättade hatten skyddar mot den gassande solen, kepsen mot att bländas, mössan mot kyla, hjälmen mot fysisk skada, och så vidare. Så vid sidan av identitet, etcetera, kan det ibland vara värt att fråga sig, mot vad man vill skydda sig med huvudbonaden?

« Back to Glossary Index