Inkräktare, Inbrottstjuv

Det vanliga motivet i drömmar att någon eller några försöker ta sig in i ens HUS, eller annan plats man befinner sig på, speglar möjligtvis förskjutna delar av oss själva som vill tränga in i våra liv, bli medvetandegjorda. Men det kan också vara innehåll i vårt omedvetna vi tidigare inte haft kontakt med, som har aktualiserats till följd av händelser i vårt liv, eller för att vi nått ett visst stadium, eller för att tiden är en rätta. Både i drömmar och i folksagor visar sig ofta den obehagliga främlingen vara en hjälpare om den behandlas väl. (Se även JAGAD.)

En arketypisk bild av inkräktaren som tar sig in överallt är Hermes; innehåll som kan vara särskilt relevant vid upptäckt att någon varit här, eller att något okänt kan komma att ta sig in.

Om drömmen uttryckligen anger att det rör sig om en inbrottstjuv antyder den säkert att energin ifråga vill ta något från drömmaren, snarare än att det är drömmaren själv som är hotad. Det vill säga, man riskerar att förlora något. Karaktäristiskt för inbrott är att det är integritetskränkande; det vill säga, symbolen pekar mot något privat. På motsvarande sätt kan man själv i en dröm vara ute efter något som så att säga inte tillhör en själv. Det är något man begär och är beredd att ta en risk för att tillägna sig – kanske man utmanar ödet en smula?

« Back to Glossary Index