Insekt

Insekt

Dessa från människan så väsensskilda varelser symboliserar något psykiskt som i grunden är främmande för jaget; det vill säga något som trots viss aktivitet inte når fram till medvetandet.

Comments are closed.