Jagad

Att vara jagad är ett av de vanligaste drömmotiven, och handlar kort sagt om att ett visst omedvetet innehåll är angeläget om att få vår uppmärksamhet, kanske något vi har förskjutit eller inte vill kännas vid. Det är en upprepad erfarenhet att det skrämmande förvandlas till något mer angenämt om drömmaren lyckas vända sig om för att fråga vad det vill. Som en allmän regel ska man inte ge efter för rädslan och fly från det hemska i drömmar. Innehållet är nämligen som regel skrämmande när vi inte vill kännas vid det. Det omedvetnas ”skrämmande gestalter kan frammanas genom medvetandets rädsla för det omedvetna.” (CW 9ii, par. 355). Om vi accepterar det visar det sig vanligtvis vara något hjälpsamt. Det är dock inte nödvändigtvis så, för somligt gör vi rätt i att undfly, enligt von Franz. Om man till exempel plågar sig med självdestruktiva tankar kan detta reflekteras i drömmen av fientliga varelser. Men för det mesta är det skrämmande för att vi är rädda för det (inte tvärtom).

Denna erfarenhet överensstämmer med folktro, att det andra inte är ont eller gott i sig, utan speglar vår inställning till det. Jung menar att det är en viktig princip i drömtolkning.

Symboliskt uttryckt är det jagande och den jagade samma sak, liksom vägen är detsamma som målet. (Se även JAKT.)

Svårt att springa
Det vanliga motivet att man inte kan springa, som om benen är tunga eller på grund av annan svårförståelig tröghet, kan avse att drömmaren försöker ta sig till eller från något som vederbörande kanske inte borde ta sig till eller från; det illustrerar ett inre motstånd till att exempelvis fly ifrån något, eller ta sig till en viss plats. (Hannah 2001, s. 206.)

« Back to Glossary Index