Jakt

Jakten av djur kan symbolisera människans strävan efter att ”jaga ned” sina instinkter, den ena efter den andra, för att sedan koka dem i kitteln (se KÄRL) och på så vis förvandla dem till något annat, något användbart. Instinkterna är maten som ska hållas över elden och transformeras. (Jämför FÖRTÄRING samt PIL OCH BÅGE.)

« Back to Glossary Index