Jakt

Jakt

Jakten av djur kan symbolisera människans strävan efter att ”jaga ned” sina instinkter, den ena efter den andra, för att sedan koka dem i kitteln (se KÄRL) och på så vis förvandla dem till något annat, något användbart. Instinkterna är maten som ska hållas över elden och transformeras. (Jämför FÖRTÄRING samt PIL OCH BÅGE.)

Comments are closed.