Jord

Beroende på sammanhang kan ”jorden” avse kroppen, men också våra basala skuggkvaliteter (som ju kan vara kopplat till kroppen); det är jorden/skuggan som gör oss mänskliga. Symboliskt är det något konkretiserat (av jaget). Många skapelsemyter berättar hur jord hämtas ur havet och bildar världen som människan därpå beträder. För alkemisten är coagulatio ett konkretiserande, vilket enligt Edinger innebär att det hör till jaget (1994, s. 83).

« Back to Glossary Index