Kam, Kamma

Att kamma är att vårda HÅRET (se detta), det är ett återkommande ”renhållningsarbete” av tankar och i förlängningen själ; man måste göra det varje dag. Håller man inte efter dessa autonoma delar av ens inre, som hela tiden växer, kan situationen bli destruktiv. Att regelbundet kamma sitt hår är tecken på styrka, ärbarhet och andlig upphöjdhet.

Givetvis kammar man sig till vardags eller till fest för att göra sig fin och attraktiv. Endast de som inte har möjlighet att hålla efter sig själva går okammade och oklippta.

Kammen som sådan förknippas med solstrålar som tränger in i sinnet, men också med staket och hinder – en association som återkommer i myter och sagor.

« Back to Glossary Index