Kamera, Fotografera

Traditionellt har kameror använts för att bevara minnen, vilket drömmen kan alludera till, eller för att dokumentera som bevis för att något verkligen har hänt (antagligen för en själv i drömmar).

Kameran och fotografiet är kopplat till ”att se”, det vill säga göra något uppenbart eller att bli medveten om något.

Numer används våra mobiltelefoner dels för att visst bevara minnen, men även till att ”avskärma” sig. I stället för att uppleva en speciell situation sätter vi kameran emellan för att uppleva den senare i stället; vilket naturligtvis ger två halvdana upplevelser i stället för en hel. Denna skärm kan också skydda oss från någonting hemskt; det är välkänt att människor som filmar någonting farligt underskattar faran, som om filmandet är ett skydd mot verkligheten.

« Back to Glossary Index