Kändis

Personer som befinner i det offentliga rampljuset tilldrar sig överensstämmande projektioner från allmänheten, och återkommer i drömmar som symboler för olika personlighetsdrag hos drömmaren. Eftersom drömmaren i verkligheten inte känner personen kan man anta att även om det är en människa som representerar innehållet, vilket antyder åtkomlighet, är drömmaren relativt omedveten om det. Givetvis är drömmarens personliga associationer till kändisen avgörande för att förstå symbolen.

« Back to Glossary Index