Kärl, Behållare

« Back to Glossary Index

Kärlet är centralt i de alkemiska processerna (som i sin tur är en projektion av psykologiska processer), där det latinska ordet vas vanligtvis används. Men ett kärl kan vara många olika sorters föremål, med skild symbolisk signifikans.

Alkemi
Den alkemiska processen sker i ett noga förseglat kärl (vas bene clausum). För alkemisterna är kärlet i princip det feminina uttrycket för den maskulina stenen – det vill säga båda är de vises sten. Deras högt skattade retort av GLAS (se detta) gjorde det möjligt för dem att studera vad som i själva verket är (en projektion av) deras inre process; på så vis är kärlet själva processen, som ibland likställs med själen. Psykologiskt sett kan kärlet vara ett uttryck för Självet. Alkemisterna upprepar att man inte ska blanda innehållet i det hermetiska kärlet med något utifrån kommande, då ju lapis ”har allt vad den behöver.” (Se även KÖK, MATLAGNING.)

Alkemisternas retort gjorde det möjligt att se vad som försiggick i dess inre, utan att själva så att säga drabbas av det. Denna distans och separation har en psykologisk signifikans. ”Det medvetna erfar vad som sker i det omedvetna [komplex, konflikter, etc.], men identifierar sig inte med det; en väldigt svår sak att göra men helt avgörande.” (Edinger 1995, s. 82.)

Förvandling
Att kärlet är ett verktyg för förvandling är uppenbart i de gamla mysterierna, till exempel i mitraskulten. Alkemisten Zosimos uppmanar adepten att “dyka ned i kärlet” för att uppnå ett högre medvetandetillstånd. (CW 13, par. 96.) ”Det hermetiska kärlet” är ”den andliga förnyelsens livmoder” (CW 13, par. 97.). Gralen är ett exempel på hur kärlet i sig är ett medel för transformation, utan att som en alkemistisk adept dyka ned i det.

Det är ett inte ovanligt tema i drömmar att det som stängs in förvandlas och kommer därur som något annat.

Hetta
Eftersom processen kräver hetta är UGNEN en typisk symbol för kärlet i nämnda avseenden, men det kan vara i princip vilken typ av behållare som helst. I I Ching symboliserar ”Kitteln” tekniken för att skapa den nya människan; enligt traditionell yoga måste hon ”kokas” för att uppnå upplysning. (Se även ELD.) Denna bild har likheter med det vitt spridda motivet att hjälten blir UPPSLUKAD av ett MONSTER, för att sedan återkomma som pånyttfödd (ofta med bortbränt HÅR, vilket understryker nödvändigheten av hetta och anspelar på den nyföddes kala hjässa).

Privat innehåll
Liksom den alkemiska processen mår den psykologiska utvecklingen ofta bra av långsam bearbetning i ett privat rum. Kärlet fungerar som en magisk skyddsring och som ett skydd mot påverkan utifrån. (Se även CIRKEL.) Jung talade ofta om temenos, den heliga platsen, som en omskrivning för behovet av den privata sfären som plats för bearbetning (t.ex. den terapeutiska situationen). Om man öppet berättar om inre erfarenheter, i synnerhet andliga eller intima, tenderar det att lämna tomhet efter sig; ofta finns det skäl att hålla vissa erfarenheter för sig själv, för att de inte ska gå förlorade, eller åtminstone försäkra sig om en trygg ”temenos” där berättande och bearbetning kan ske i, låt säga, hemlighet. Effekterna av bearbetningen tar man däremot med sig ut i vardagen – det är ej en fråga om isolering.

Stoppa undan något
Att placera något i en behållare och försegla det (en flaska, ask etcetera) kan också vara en bild av att stoppa undan något som ett “ingenting annat än”. Om något stör oss – en tanke, en skuldkänsla, eller ett fenomen vi inte förstår – kan vi stoppa undan det, stänga in det som i en liten låda; vi intellektualiserar och går vidare. Det blir som att stoppa djinnen tillbaka i flaskan för att sedan lämna mysteriet bakom sig.

Men att stoppa något i en låda och gå vidare kan också anspela på bristande tålamod, kanske med en prövning; man går till nästa prövning i stället – som man säkert också stoppar undan och går vidare från. På så vis lever man kanske ett ”temporärt liv” utan att ta tag i saker och ting, som skulle gynna ens utveckling att arbeta vidare på.

Gömma något
Symboler har alltid två sidor. Bilden ”att stoppa undan något” behöver inte implicera något negativt. Det som är heligt vill vi ofta ha som vår hemlighet, som om världens blickar skulle förstöra det; en psykologisk sanning som berördes ovan. Som barn förvarade Jung exempelvis en liten gubbe i en ask undangömd på vinden, som han sökte stöd hos när livet kändes svårt. Hemligheten markerade, som han skrev i sin självbiografi, ”höjdpunkten och avslutningen på min barndom” (1989, s. 34).

Kärl med mat
I mytologi, folksagor och mysteriekulter är kärlet ofta en behållare för närande föda. Som sådant erbjuds det i princip alltid av en kvinna. Till exempel är Idun vanligtvis avbildad med en skål eller en korg med odödlighetens äpplen; i de eleusiska initiationen bär den kvinnliga guiden ett kärl med odödlighetens elixir; mysteriegudinnan vid Lykosura bar en korg med den hemliga ritens föremål; Demeter är avbildad med “mysteriekorgen”; Epona sitter med en korg i famnen omgiven av hästar, och så vidare.

« Back to Glossary Index