Kläder

Kläder är vanligtvis relaterat till persona, identitet och attityder. Detta är särskilt relevant om kläderna är oväntade eller utmärker sig på något sätt. Liksom persona är kläder ett slags skyddande skal. (Jämför NAKENHET.)

Persona
Om någon har en inadekvat persona kan han drömma att de kläder han bär är helt olämpliga för situationen; om man drömmer att man lånar någon annans kläder, kan det indikera att man tar andras attityder som sina egna; om man drömmer att man tar anonyma kläder från en hög kan det vara en illustration av att man antar en kollektiv attityd som sin egen, och så vidare.

Persona är tätt förknippat med roll, och de roller vi spelar signalerar vi med våra kläder (läkarrock, uniform, etc.); kläderna är den ”kostym” vi tar på oss för att framstå på ett viss sätt.

Identitet
Kläder är som nämnts ett uttryck för identitet, och identitetens betydelse är ur psykologiskt perspektiv svår att överskatta. Så kläder i drömmar visar vem man är, försöker vara, kanske verkligen är; varifrån man kom, var man är på väg, och så vidare.

Omedveten om situationen
Att ha för lite kläder eller olämpliga kläder kan indikera att man är omedveten om situationen man befinner sig i; man förstår den helt enkelt inte, och kanske känner man sig ertappad när någon ser en – blicken symboliserar medvetenhet och likt Adam och Eva blir drömjaget förläget med höjd medvetandenivå, när han inser situationen.

Förändring och förnyelse
Att byta kläder eller köpa kläder kan vara en reflektion av att drömmaren vill eller behöver byta attityd eller självbild, eller hitta ett nytt sätt att relatera till andra. Har man nya plagg i en dröm kan det reflektera att man förändrats, eller förändrat sin inställning till något. (Se även nedan.)

Vi behöver byta kläder (eller attityder, etcetera) ibland längs livets resa, med jämna mellanrum ömsa skinn likt ORMEN. Kläder behöver både TVÄTTAS och bytas. Det är nödvändig förnyelse. Detta illustreras i religiösa riter, konfirmation och initiation, genom att personen har ett slags kläder innan ritualen, och ett annat efter. Förvandlingen betecknar återfödelse.

Intern betydelse
Edinger menar att medan kläders ”externa” symbolvärde vanligtvis handlar om persona, etcetera, handlar dess ”interna” betydelse mer om ”blottläggandet av själen” (se Nakenhet) eller rentav mortificatio/putreficatio (döden som en del av processen). (Edinger 1995, s. 68.) Här har kläder betydelsen av kropp, snarare, eller den inkarnation utifrån individen så att säga verkar för närvarande. I sådana fall kan en dröm där kläderna faller handla om att ”det verkliga psyket” blottläggs. Detta är ett vanligt tema i dödsdrömmar. Döden illustreras av att man byter kläder, att den vars tid är kommen uppträder i nya kläder, etcetera. Dessa ”interna” klädes- eller nakendrömmar hänsyftar vanligtvis på en väsentlig psykologisk övergång, relaterad till död och återfödelse.

Ta av sig kläder
Att inte kunna ta av sig sina kläder kan indikera att man inte kan släppa sin persona, eller visa sitt verkliga, nakna jag – den nakna sanningen; eller – om det är en annan – att man inte kan erhålla en relation till den andres verkliga jag. Flera lager kläder kan ha liknande symboliska värde. Kläder används ju även för att dölja något.

Tvätta kläder
Att tvätta kläder kan vara en reflektion av att drömmaren försöker eller behöver förnya sig, ofta i ett socialt sammanhang.

Alkemi – nya kläder
Alkemisternas Mercurius kallades ibland “SKRÄDDAREN”. Han hjälper adepten att genomgå förändringar, precis som en skräddare på sätt och vis kan hjälpa en människa att förvandlas genom att tillhandahålla nya kläder. (Jämför FRISÖR.)

Att vara välklädd i nya kläder symboliserar en ny ”inkarnation”, enligt Edinger uttryck för coagulatio och konkretisering av det nya (något som också kan framträda i drömmen inför döden). (1994, s. 101ff.) Detta ger alltså kläder som symbol en annan infallsvinkel, givet vissa omständigheter, som också diskuterades ovan.

Drömfigurer
Kläder identifierar en drömfigurs karaktär, eller annorlunda uttryckt den aspekt av ens inre värld figuren speglar.

För stora eller för små kläder
Att ha för stora kläder kan anspela på att man tar sig en större roll än man kan fylla – man sätter på sig en för stor kappa, kliver i för stora skor, är kort i rocken, etcetera.

För små kläder kan antyda motsatsen, eller hellre att det är något man vuxit ur, att det är dags att likt en orm ömsa skinn.

Typer av plagg
Olika plagg har olika betydelser. I korthet kan HUVUDBONAD ha med vår övergripande attityd att göra, SKOR med ståndpunkt, BYXOR med vår förmåga att kontrollera en viss situation; är vi endast klädda i underkläder vill vi vara i ett privat rum; en skjorta eller en jacka byter vi så lätt att det kan reflektera attityder vi utan vidare kan “axla”; kläder närmast kroppen antyder en mer intim attityd, och så vidare.

« Back to Glossary Index