Klister

Klister

Klister är förstås en sammanfogande massa. Inom alkemin är motsvarande term gummi arabicum ett annat namn för förvandlingssubstansen, på grund av dess fästande egenskaper. Denna livskraft kallas just ”världens klister” av viss uttolkare, som bildar mellanleden mellan ande och kropp, och själva förbindelsen mellan dem. Således definieras Mercurius i Theatricum Chemicum som en ”livgivande kraft som likt ett klister håller ihop världen och står mellan kropp och ande.” (CW 13, par. 263.) Det alkemistiska arbetet består av logos särskiljande följt av eros sammanfogande.

Comments are closed.