Kniv

« Back to Glossary Index

Kniven är (liksom svärdet och i viss mening saxen) ett instrument för att skära, och är symboliskt sett ett verktyg för urskiljning, separatio (jämför TVÅ). Att kunna dela upp, särskilja, innehåll är avgörande för psykologisk utveckling. I ett omedvetet tillstånd kan man inte skilja det ena från det andra, till exempel psykologiskt sett skilja mellan sin egen psykologi och sin partners, ens jag från ett komplex, eller betrakta åsikter som abstrakta koncept snarare än identitet. Medvetandet utvecklas med hjälp av differentiering.

I drömmar kan man till exempel behöva en kniv för att skära upp något, men finna att man saknar den eller att den inte är tillräckligt vass – det vill säga att man för närvarande inte har lösningen på problemet drömmen beskriver.

Kniven (och svärdet) kan också användas som stötvapen och har då en annan symbolisk mening, vanligtvis fallisk, som snarare avser PENETRATION eller fixering (där sistnämnda kan krävas för särskiljning).

Kniven (och svärdet) kan också användas som stötvapen och har då en annan symbolisk mening, vanligtvis fallisk, som snarare avser PENETRATION eller fixering.

« Back to Glossary Index