Ko

Ko

Kon är förstås en utpräglat feminin symbol, närmare bestämt som regel en modersymbol. Gudinnor som Hathor och Bat reflekterar detta innehåll, liksom det faktum att kon är alltings ursprung i nordisk myt, himlen i egyptisk, och alla gudars moder i indisk. Kons utpräglat feminina kvaliteter tillsammans med dess HORN har gjort den förknippad med MÅNEN. Symbolens karaktär kan göra att den har ett drag av moder jord som ett ”vegetativt”, inte särskilt dynamiskt, men livgivande och godsint innehåll. ”Den vilar i sitt ödmjuka väsens mäktiga rytm.” (Symbollexikonet.)

Kons framträdande och mjölkgivande juver förknippas med kvinnans eller gudinnans bröst, som givetvis är en utpräglad fruktbarhestsymbol. (Se även MJÖLK.)

Mer vardagligt kan kor symbolisera slöhet, stillastående och hinder, men i så fall säkert med en anstrykning av nämnda feminina kvaliteter.

Comments are closed.