Kök, Matlagning

Kök, Matlagning

Köket har en moderlig kvalitet. Det är åtminstone traditionellt förknippat med MODERN eller kokerskan, och är i varje fall en plats där man vanligtvis känner sig väl till mods, ett rum för näring och trygghet. Härden är en feminin symbol och förknippad med betydande gudinnor som Hestia; det sades att hon var mild och rättvis, aldrig deltog i stridigheter och var HUSETS beskyddarinna; köket/matsalen är familjens centrum. De ursprungliga husen kan ha byggts för att skydda ELDEN, snarare än människorna. ”Härd” och ”hjärta” (åtminstone heart och hearth) lär ha samma rot.

Kärl
KÄRLET som används vid matlagning har liknande symbolisk betydelse som MAGEN. Mat lagas med hjälp av värme i ett kärl (se även ELD), och när det är färdigt tas det ut ur kärlet eller UGNEN som något annat, något nyttigt och användbart. På detta sätt är köket något av en LIVMODER. (Vi kan jämföra med den universella berättelsen om hjälten som SLUKAS av ett MONSTER, där det är så hett i MAGEN att han bränner bort sitt HÅR och således kommer ut pånyttfödd.)

Upplysning
I Yogabija, en yogisk skrift från 1300-talet, berättas att det finns två typer av människor: Den som är “kokad” och den som är rå. (Mallinson och Singleton 2017, s. 28.) Människor tillagas i yoga; den som kokats i “yogans eld” “har yoga” och är fri; den okokade har det inte och är en källa för lidande. (På motsvarande sätt förknippas upphettning med medvetenhet, medan avsvalning och KYLA förknippas med omedvetenhet.)

Laboratorium
Köket är dessutom ett laboratorium där olika ingredienser blandas och kokas i en kreativ process för att förvandlas till något närande. I köket arbetar man med kärl, värme och innehåll för att uppnå ett mål, på ett sätt som påminner om alkemistens opus. Köket är alltså en plats för transformation.

Comments are closed.