Kollision, Krasch

« Back to Glossary Index

Fordon som kolliderar med något är gärna uttryck för en energi som slår emot något – kanske ens drömmar och ambitioner kolliderar med verkligheten. Det är förstås avgörande vem som förorsakar kollisionen och om drömmaren är ett offer för den. Till exempel, en kollision mellan två tåg som drömmaren ser kanske symboliserar en våldsam konflikt i ens inre, något ”kollektivt” som är oberoende av jaget; men om man själv kör in i ett träd kan man anta att drömmaren skapar konflikten själv och att det rör drömmarens medvetna liv.

« Back to Glossary Index