Kött

Kött

Kött är mat som kommer från djur. Det kan ha sexuella associationer, som uttrycket ”lammkött” illustrerar. Men man äter det gärna för att stilla sin hunger; det är förknippat med grundläggande mänskliga behov och begär, kanske med en djurisk anstrykning. (Se även FÖRTÄRING.)

Alkemi
Inom alkemin är caro (kött) en synonym för prima materia och, när “det möra köttet” fått liv, den hemliga substansen ”och således för Mercurius”. (CW 14, par. 11.)

Comments are closed.