Kräkning, Illamående

Kräkning, Illamående

Vid plötsligt inflöde av omedvetenhet kan man känna sig yr, sjösjuk, och rentav kräkas. Ett annat skäl till att man kräks i drömmar kan vara rädsla. Vissa DJUR kräks av ångest eller rädsla om de JAGAS.

Men kräkning kan också vara en symbol för att man försöker eller tvingas integrera något Självet inte kan acceptera av en eller annan orsak. Ens sanna själv, så att säga, kan inte smälta det utan kastar upp det igen. Precis som KROPPEN vill stöta ut skadlig föda eller främmande kroppar, fungerar det omedvetna på samma vis. Men det kan också helt enkelt vara något som är för motbjudande att accepteras som en del av en själv. (Se även FÖRTÄRING.) Till exempel, om drömmaren tvingar sig att anpassa sig till en viss livssituatioin som går helt emot hans eller hennes karaktär, kan en dröm där han eller hon kräks illustrera den situationen.

Kräkning kan också betyda att drömmaren valt att “svälja” sina känslor för mycket, till exempel. MAGEN, det mer sanna jaget, tål inte att drömmaren sväljer allting och kastar upp det i drömmen.

Comments are closed.