Kvadrat

Kvadrat

Även om fyrkanten eller kvadraten ofta är en symbol för helhet, strävar de olika delarna ännu ifrån varandra; de står i ett motsatsförhållande till varandra. Så är det inte med den annars likartade symbolen CIRKEL. (Se även FYRA.) Fyrkanten förknippas med det jordnära och feminina, medan cirkeln ses som mer himmelsk och maskulin, eller andlig.

Fyrkanten representerar ordningen på jorden – dess fyra element, värderstreck, årstider; men det är också människans föredragna arkitekturella uttryck. (Cirkeln är mer utomvärldslig fulländning.)

När fyrkanten, eller motsvarande bild, dyker upp i drömmar, kan den hänvisar mot drömmarens allomfattande medvetenhet, ett möjligt förverkligande av drömmarens inre helhet; det som det inre livet strävar mot. Som drömbild kan kvadraten hänvisa mot ”Gud inom en”.

Comments are closed.