Kyla

Kyla

Kyla i drömmar är ett vanligt, symboliskt uttryck för känslokyla. Det kan också indikera att en situation ”frusit”, stelnat, kanske på grund av frånvaron av varma känslor. Man kan ha ett kyligt förhållande eller socialt vara ”ute i kylan”.

Att värma något främjar medvetenhet, medan avsvalning indikerar omedvetenhet. (Se även ELD och VINTER.)

Comments are closed.