Lägenhet

« Back to Glossary Index

Huvudsakliga skillnader mellan ett fristående boningshus och en lägenhet är att lägenheter är mer anonyma och kollektiva, samt att man i lägenheten vanligtvis är HÖGT UPPE. I en villa eller stuga känner man vanligtvis till alla rum mycket väl och vet vad som försiggår i dem; i en lägenhet är man liksom isolerad i förhållande till huset som helhet. En lägenhet i ett höghus symboliserar enligt Jesamine Mello nästan alltid ett komplex.

« Back to Glossary Index