Läkare

Läkare

En läkare är någon som läker andras skador, det vill säga med symboliskt synsätt en helare, hjälpare eller rentav shaman.

Comments are closed.