Lampa

« Back to Glossary Index

En lampa symboliserar vanligtvis jagmedvetandet i drömmar och fantasier. Ljuset som framträder när lampan tänds, eller mörkret som läggs när lampan släcks, är idag en vanligare symbol i drömmar för medvetenhet respektive omedvetenhet, än solens uppgående och nedstigande. (Se även LJUS.)

« Back to Glossary Index