Landskap

« Back to Glossary Index

Lanskap i drömmar representerar ofta sinnesstämningar som är omedvetna och därför inte går att uttrycka eller upplevas mer specifikt. I synnerhet om landskapet gör stort intryck kan det också beskrivas som ett ”själalandskap” som speglar en aspekt av drömmarens psyke eller en beskrivning av den psykologiska situationen.

Som plats i drömmen kan alltså landskapet (liksom exempelvis HUS) illustrera den situation vi befinner oss i, men också de möjligheter eller risker situationen erbjuder. Ett öppet, angenämt landskap kan exempelvis antyda möjlighet till bredare perspektiv, medan ett ogästvänligt och farligt landskap en mer trängd, riskfylld psykologisk situation.

« Back to Glossary Index