Lastbil

Lastbil

En lastbil används just för att lasta något och bära lasten till en viss plats. Det kan illustrera bördor vi bär på. (Se även BIL och FORDON.)

Comments are closed.