Lax

« Back to Glossary Index

I nordisk och keltisk mytologi representerar laxen visdom och kunskap om framtiden. Hjältar kunde fråga laxen om andra världar. Samtidigt anses laxen vara stark, vital och näringsrik.

Laxen har huvudsakligen positiva symboliska kvaliteter, men å andra sidan förvandlade sig den tvivelaktige guden Loke till en lax när han försökte undkomma de vredgade gudarna.

Laxen kan representera heroiska prestationer, eftersom den varje år simmar mot strömmen, på ett sätt som inte borde vara möjligt, för att para sig. Det ger också bilden en erotisk anstrykning. (Se även FISK.)

« Back to Glossary Index