Lejon

« Back to Glossary Index

Lejon och andra vilda DJUR i drömmar kan reflektera latenta emotioner. ”Lejonet är kungen i sin teriomorfa form, det vill säga så som han framträder i sin omedvetna [emotionella] skepnad.” (CW 14, par. 405.)

Aggression
Stora och i drömmar farliga kattdjur som tigrar och lejon är många gånger symboler för drömmarens aggression. När den oregerlige Herakles skulle sona sina brott med tolv stordåd, sedan han på nytt tagit till våld, var det första att besegra det osårbara lejonet som terroriserade trakten kring Nemea. Detta illustrerar hur Herakles, för att bli en sann hjälte, först var tvungen att tygla sin egen djuriska aggressivitet.

Makt och styrka
Det kungliga lejonet kan representera makt, maktlystnad (eller andra emotionellt laddade drivkrafter), eller sexualdrift, eller andra drifter, eller vrede. Eftersom lejonet utstrålar makt även i vila, kan det också representera kontroll och bemästrad energi som är redo att släppas lös på ett förintande sätt.

Slukande
Lejonet spelar en motsvarande roll inom alkemin. Det representerar risken att bli SLUKAD av sina emotioner, eller av det omedvetna. Enligt alkemistiska skrifter och bilder måste lejonet tämjas genom att hugga av dess tassar, så att det inte kan gripa tag i och sluka allting. Även i andra mysticistiska sammanhang representerar lejonet instinkter som måste överkommas. De flesta vilda djur kan visserligen spela denna roll.

Enligt von Franz dyker slukande djur som lejon ofta upp i deprimerade personers drömmar; de är deprimerade för att de vill ha “allting”, men förstår samtidigt att det inte är möjligt (1980, s. 104).

Soldjur
Lejonet förknippas med ELD, LJUS och SOLEN. Den egyptiska gudinnan Sekhmet återspeglar lejonets farliga, förödande aspekt. Det är “djurens konung”, den “ärorika kungen”. I Egypten och senare i bestiarium var lejonet förknippat med återfödelse (det finns till exempel en legend där lejonet får döda att leva på nytt med sitt rytande), med solens upp- och nedgång. Detta gör också lejonet till underjordens väktare. I alkemistiska skrifter är lejonet förknippat med “STENEN” och transformationsprocessen. Det är ”den lägre solen”, den maskulina principen förkroppsligad.

Alkemi
Inom alkemin var lejonet en synonym för Mercurius, eller mer exakt för ett stadium av dennes förvandling. (CW 14, par. 404.) Det är så att säga den varmblodiga varianten av den slukande (numer lemlästade) draken, som i sin tur övergår till örnen. Det eldiga lejonet uttrycker de passioner och affekter som föregår förståelsen för omedvetet innehåll. Jung tillägger (ibid., fotnot 147): ”Emotionella utbrott uppträder vanligtvis i fall av otillräcklig adaption till följd av omedvetenhet.” Alkemistens delmål att hugga tassarna av lejonet symboliserar nödvändigheten att kommer över affekterna, maktlystnaden och stoltheten. Lejonet har som symbol en fysisk, het karaktär, till och med giftig för alkemisterna, men är på så vis också ”den hemliga substansen” nödvändig för förändring.

« Back to Glossary Index